Informace pro rodiče

Provozovatel

PickTime je webovým informačním systémem provozovaným jako služba, který je licencován provozovatelem konkrétnímu správci. Správcem se rozumí provozovatel školky, příměstského tábora či obdobné služby. Provozovatelem je obchodní společnost SparkTECH s.r.o. se sídlem U šípků 690/6, 154 00 Praha 5, kanceláří Argentinské 286/38, 170 00 Praha 7, IČ: 24841455 zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 179353.

Prohlášení o vlastnických právech

Všechna práva k obsahu webové prezentace jsou vyhrazena. Veškerý materiál, který je součástí této prezentace, je majetkem společnosti SparkTECH s.r.o.. Manipulovat, kopírovat a zveřejňovat informace zde uvedené bez souhlasu společnosti, je zakázáno.

Nahlášení škodlivého obsahu

Společnost SparkTECH s.r.o. neodpovídá za obsah uveřejněný správcem prostřednictvím jemu poskytnutého informačního systému. Vyjímku představuje případ předvídaný § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, totiž stav, kdy provozovatel ví o protiprávnosti uložené informace nebo protiprávnosti jednání uživatele. V případě zjištění protiprávního obsahu na webové prezentaci či v informačním systému společnosti SparkTECH s.r.o. nás o tomto stavu, prosím, informujte, abychom mohli zajistit nápravu. Učinit tak můžete využitím kteréhokoliv z kontaktů uvedeného na prezentační straně www.picktime.cz ideálně e-mailem na info@picktime.cz. Společně s oznámením uveďte, v čem spatřujete protiprávnost uvedených informací. O přijetí hlášení Vás budeme zpětně informovat. Pokud nedostanete toto potvrzení, využijte laskavě jiný komunikační kanál.

Ochrana osobních údajů

Společnost SparkTECH s.r.o. vystupuje ve vztahu ke správci a subjektu osobních údajů coby zpracovatel osobních údajů, kdy účel zpracování určuje správce. Společnost SparkTECH s.r.o. se závazala správci nepoužít pro své účely osobní údaje subjektů vkládaných správcem do systému. Správce se naopak zavázal, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnou legislativou a dalšími obecně závaznými normami.

Provoz systému

Pro provoz informačního systému provozovatel využívá servery společnosti Roští.cz, s.r.o., Houští 474, 563 01 Lanškroun, IČ: 04173571.